Công ty nội thất ĐOÀN GIA GROUP
Tổng công ty cổ phần nội thất Đoàn Gia – Doan Gia Group.,jsc – Hotline : Dũng Đoàn Gia 0777117770 – Showroom: k87/92/07/20 Hoàng Văn Thái – Liên Chiểu – Đà Nẵng.

Tài Chính – Kế toán

Chuyên viên phòng kế toán và quản lý kinh doanh công ty. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

  • Làm báo giá, hợp đồng.
  • Tư vấn, chăm sóc khách hàng.
  • Đốc phúc công nợ
  • Cập nhật giá cả, sản phẩm mới.
  • Quản lý thông tin khách hàng. Sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty

miss-nham