Công ty nội thất ĐOÀN GIA GROUP
Tổng công ty cổ phần nội thất Đoàn Gia – Doan Gia Group.,jsc – Hotline : Dũng Đoàn Gia 0777117770 – Showroom: k87/92/07/20 Hoàng Văn Thái – Liên Chiểu – Đà Nẵng.

Công trình tiêu biểu

cong-trinh-su-dung-san-go-malaysia-tai-bau-cau-tp-da-nang
cong-trinh-su-dung-san-go-malaysia-tai-duong-phan-thanh-tp-da-nang
cong-trinh-su-dung-san-go-ho-boi-20-7-2019-tai-tp-da-nang
cong-trinh-san-nhua-dan-keo-dg-2013-cho-phong-ngu-tai-tp-da-nang