Công ty nội thất ĐOÀN GIA GROUP
Tổng công ty cổ phần nội thất Đoàn Gia – Doan Gia Group.,jsc – Hotline : Dũng Đoàn Gia 0777117770 – Showroom: k87/92/07/20 Hoàng Văn Thái – Liên Chiểu – Đà Nẵng.

Công trình tiêu biểu

lap-dat-san-go-dg-vinyl-tai-resort-centara-sandy-beach
thi-cong-san-go-lam-nhua-van-go-tai-cam-le-da-nang
thi-cong-san-go-dg-vynyl-2007-tai-hai-chau-da-nang
lap-dat-san-dg-floor-8008-8002-tai-hung-vuong-tp-da-nang
lap-dat-san-nhua-gia-go-dg-vynyl-tai-372-nguyen-hoang
thi-cong-san-go-cong-nghiep-dg-vinyl
thi-cong-san-go-malaysia-kronohome-12-ly-tai-doan-khue-da-nang
thi-cong-san-go-malaysia-tai-3-phuoc-li-2-da-nang
thi-cong-san-nhua-dan-keo-dg-2012-tai-ha-huy-tap-da-nang
thi-cong-va-lap-rap-san-go-malaysia-tai-bau-cau-da-nang
thi-cong-va-lap-dat-san-nhua-dg-vynyl-2003-tai-60-phan-chu-trinh-4
lap-dat-san-go-dan-keo-dg-2015-tai-93-do-nhuan-da-nang
thi-cong-san-go-kronohome-tai-hoi-an-spa-quang-nam
thi-cong-san-go-dg-8005-tai-phu-gia-home-4
cong-trinh-su-dung-san-go-malaysia-tai-bau-cau-tp-da-nang
cong-trinh-su-dung-san-go-malaysia-tai-duong-phan-thanh-tp-da-nang
cong-trinh-su-dung-san-go-ho-boi-20-7-2019-tai-tp-da-nang