Công ty nội thất ĐOÀN GIA GROUP
Dũng Đoàn Gia: "Tôi không bán hàng giá rẻ, tôi luôn có giá tốt nhất, như một món quà tri ân khách hàng"

Công trình tiêu biểu

thi-cong-san-go-lam-nhua-c200-mw007-tai-hoa-xuan
thi-cong-san-go-kronohome-malaysia-tai-32-ngo-quyen-da-nang
thi-cong-san-nhua-khoa-hem-tai-117-thai-thi-boi
thi-cong-san-nhua-dan-keo-tai-6-dang-dinh-van-tp-da-nang
thi-cong-san-nhua-dan-keo-tai-266-xo-viet-nghe-tinh
thi-cong-san-nhua-dan-keo-um217-tai-67-26-ha-huy-tap
khao-sat-lap-dat-san-nhua-dg-vinyl-tai-245-vo-nguyen-giap
lap-dat-san-go-dg-vynyl-2017-tai-thanh-khe-da-nang
thi-cong-san-nhua-gia-go-dg-vinyl-sm2017-tai-107-tran-phu
lap-dat-san-go-dg-vinyl-tai-resort-centara-sandy-beach
thi-cong-san-go-lam-nhua-van-go-tai-cam-le-da-nang
thi-cong-san-go-dg-vynyl-2007-tai-hai-chau-da-nang
lap-dat-san-dg-floor-8008-8002-tai-hung-vuong-tp-da-nang
lap-dat-san-nhua-gia-go-dg-vynyl-tai-372-nguyen-hoang
thi-cong-san-go-cong-nghiep-dg-vinyl
thi-cong-san-go-malaysia-kronohome-12-ly-tai-doan-khue-da-nang
thi-cong-san-go-malaysia-tai-3-phuoc-li-2-da-nang
thi-cong-san-nhua-dan-keo-dg-2012-tai-ha-huy-tap-da-nang
thi-cong-va-lap-rap-san-go-malaysia-tai-bau-cau-da-nang
thi-cong-va-lap-dat-san-nhua-dg-vynyl-2003-tai-60-phan-chu-trinh-4
lap-dat-san-go-dan-keo-dg-2015-tai-93-do-nhuan-da-nang
thi-cong-san-go-kronohome-tai-hoi-an-spa-quang-nam
thi-cong-san-go-dg-8005-tai-phu-gia-home-4