Công ty nội thất ĐOÀN GIA GROUP
Dũng Đoàn Gia: "Tôi không bán hàng giá rẻ, tôi luôn có giá tốt nhất, như một món quà tri ân khách hàng"

Bảo hành – Bảo trì

Trưởng phòng kỹ thuật, chịu trách nhiệm thiết kế và thi công các công trình của tổng thầu nội thất Đoàn Gia Group

  • Lên kế hoạch hoạt động cho phòng Kỹ thuật, kết hợp cùng các bộ phận khác và ban Giám đốc để xử lý công việc.
  • Đề xuất và kiến nghị công tác tổ chức của phòng Kỹ thuật với Ban Giám đốc Điều hành chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Cán bộ CNV trong phòng để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn Công ty giao.
  • Làm tốt công tác Tổ chức. Chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về triển khai, thực hiện nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật
  • Thực hiện lãnh đạo hoạt động công tác Kỹ thuật của toàn Công ty Tham gia công tác tư vấn về Kỹ thuật trong các dự án lớn cùng các Cán bộ phòng Kinh doanh khi có yêu cầu của Ban Giám đốc.
  • Kiểm tra đôn đốc và thực hiện công tác Kỹ thuật cho các Hợp đồng của dự án đã trúng thầu, hợp đồng Bảo trì, Bảo dưỡng cho Khách hàng.
  • Lên kế hoạch lắp đặt thiết bị, giao hàng cho khách hàng và đào tạo hướng dẫn chuyển giao công nghệ, chuyển giao Kỹ thuật cho CB Kỹ thuật của khách hàng.
  • Lên kế hoạch đào tạo cho Cán bộ CNV phòng Kỹ thuật theo chiến lược phát triển của Công ty.
  • Xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ tháng, quý.Cố vấn kỹ thuật cho Ban Giám đốc.